Kapacitetstester

Vi analyserar din kroppssammansättning utifrån förhållandet mellan skelett, vätska, fett och övriga strukturer i kroppen. Resultatet blir en utgångspunkt för fortsatt hälsoutveckling. Vi mäter syreupptagningsförmåga på testcykel och ger råd om hur du kan förbättra din kondition. Boka kapacitetstester på +46340-629800 eller bokning.varbergskusthotell@comwell.se.

BAS - 30 min kapacitetstester

Pris: 495 kr/person.

Tillsammans med din PT/Medicinska PT skräddarsyr vi vilka tester som passar just dig, exempelvis:

  • Åstrands konditionstest på cykel som passar alla nivåer och används som ett utgångsverktyg för din kommande träning. Du cyklar på en ergometercykel i 6-8 minuter och resultatet ger ett uppskattat värde av syreupptagningsförmågan. Resultatet kan jämföras med den svenska befolkningen.
  • Du får även en kroppsmätning som mäter kroppsvärden som vikt, fettprocent, BMI, vattenmängd samt fettfri kroppsmassa.
  • Dessutom finns möjlighet till styrke- och rörlighetstester på olika nivåer i samråd med din personliga tränare.