Miljö

Inom Comwell arbetar vi aktivt för att vara miljövänliga. Varbergs Kusthotell är ett Svanenmärkt hotell, vi är även medlemmar i Svenska Möten. 

Comwells miljöpolicy 
Vår egen hälsa och den yttre miljön hänger ihop. Varbergs Kusthotell har målet att miljöhänsyn ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet, utan att göra avkall på service och kvalitet. Det ska vi göra genom att välja rätt arbetssätt och öka miljömedvetenheten hos såväl medarbetare som gäster. Varbergs Kusthotell är sedan mitten av augusti 2009 ett Svanenmärkt hotell. Märkningen ser vi som ett stöd i fortsatt miljöarbete och ett säkerställande av att uppnådda mål bibehålls eller förbättras. 

Miljöledning 

 • Vi ska vara ett miljömärkt spa-/konferenshotell. 
 • Vi ska uppfylla gällande miljölagstiftning. 
 • Vi ska ha miljömål som är mätbara och de ska följas upp regelbundet. 
 • Vi ska kontinuerligt utbilda vår personal i miljöfrågor. 

Energi 

 • Vi ska med bibehållen gästkvalitet kontinuerligt finna möjligheter till besparingar i energi. 
 • Vi ska regelbundet mäta och följa upp vår elförbrukning. 

Vatten 

 • Vi ska regelbundet mäta och följa upp vår vattenförbrukning. 
 • Vi ska med bibehållen gästkvalitet kontinuerligt finna möjligheter till besparingar i vattenförbrukningen. 

Inköp 

 • Vi har en inköpspolicy som stöder en ökad medvetenhet om miljövänliga produkter/tjänster. 
 • Vi ställer krav och undersöker miljövänliga alternativ vid kontakt med leverantörer. 
 • Vi föredrar returförpackningar och undviker engångsmaterial. 
 • Vi ska ha mat och dryck som representerar såväl närodlat som ekologiskt framställt. 
 • Vi ska aktivt påverka leverantörer att ta fram miljövänliga alternativ och arbeta på ett miljöbesparande sätt. 

 Avfall 

 • Vi ska sortera vårt avfall. 

 Transporter 

 • Vi ska kunna presentera ett alternativ till att åka bil till en konferens eller vistelse hos Comwell.