Miljö och hållbarhet

På Varbergs Kusthotell tar vi hand om människor och miljö. Vi vill vara med och bana vägen för en hållbar framtid, och vi vill göra det enkelt för dig som gäst att göra hållbara val när du besöker oss. 

Detta gör vi genom att se till att vi är ett Svanenmärkt hotell som lever upp till Svanens stränga krav. Vi arbetar även efter Comwells egna miljöpolicy.

Vi är en Svanenmärkt hotell- restaurang och konferensanläggning
Vi är sedan 2009 en Svanenmärkt hotell-, restaurang och konferensanläggning som lever upp till Svanens stränga krav. När ni väljer en Svanenmärkt anläggning så är ni garanterade klimat- och miljömedvetenhet i alla led. Vi har tagit ett helhetsgrepp om vårt miljöarbete och vår personal arbetar inom många områden för att minimera belastningen av miljön. Läs mer om vad det innebär att vara en Svanenmärkt anläggning här. Märkningen ser vi som ett stöd i fortsatt miljöarbete och ett säkerställande av att uppnådda mål bibehålls eller förbättras. 

Comwells miljöpolicy 
Vår egen hälsa och den yttre miljön hänger ihop. Varbergs Kusthotell har målet att miljöhänsyn ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet, utan att göra avkall på service och kvalitet. Det ska vi göra genom att välja rätt arbetssätt och öka miljömedvetenheten hos såväl medarbetare som gäster. 

Miljöledning 
- Vi ska vara ett miljömärkt spa-/konferenshotell. 
- Vi ska uppfylla gällande miljölagstiftning. 
- Vi ska ha miljömål som är mätbara och de ska följas upp regelbundet. 
- Vi ska kontinuerligt utbilda vår personal i miljöfrågor. 

Energi 
- Vi ska med bibehållen gästkvalitet kontinuerligt finna möjligheter till besparingar i energi. 
- Vi ska regelbundet mäta och följa upp vår elförbrukning. 

Vatten 
- Vi ska regelbundet mäta och följa upp vår vattenförbrukning. 
- Vi ska med bibehållen gästkvalitet kontinuerligt finna möjligheter till besparingar i vattenförbrukningen. 

Inköp 
- Vi har en inköpspolicy som stöder en ökad medvetenhet om miljövänliga produkter/tjänster. 
- Vi ställer krav och undersöker miljövänliga alternativ vid kontakt med leverantörer. 
- Vi föredrar returförpackningar och undviker engångsmaterial. 
- Vi ska ha mat och dryck som representerar såväl närodlat som ekologiskt framställt. 
- Vi ska aktivt påverka leverantörer att ta fram miljövänliga alternativ och arbeta på ett miljöbesparande sätt. 

Avfall 
- Vi ska sortera vårt avfall. 

Transporter 
- Vi ska kunna presentera ett alternativ till att åka bil till en konferens eller vistelse hos Comwell.