Aktiviteter för inspiration, motivation och affärsnytta 

En aktivitet kan bokas in för att er grupp ska ha roligt, komma vidare i arbetet eller få en paus och tanka energi. Kanske behöver tankespåren brytas upp och nya intryck släppas in för att fräscha idéer ska kunna kläckas? Vilken aktivitet ska ni välja och var i programmet den får plats? Detta vet vi påverkar helhetsresultatet och möjligheterna att nå målet med mötet. 

För mer information, prisförfrågan eller bokning ring +46 340 62 98 02 eller maila till konferens.varbergskusthotell@comwell.se. Tillsammans väljer vi ut aktiviteter för att nå resultat!

Förslag på aktiviteter: